Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen szerződési feltételeinket!

TÁJÉKOZTATÓ 

A BALCSI.HU Kft., mint kereskedelmi ügynök /a továbbiakban: ügynök/ a honlapján keresztül kedvezményes áron szálláshely szolgáltatást értékesít a szállodák, mint megbízók /a továbbiakban: szálloda/ képviseletében harmadik felek /a továbbiakban: ügyfél/ részére.

A BALCSI.HU Kft. honlapján keresztül történt foglalással az ügyfél a szálláshely szolgáltatást megrendelheti, mely szolgáltatás igénybe vételéért az ügynök felé külön díjfizetési kötelezettség nem terheli.

A BALCSI.HU Kft. honlapján létrejött foglalás érvényességéhez az Általános Szerződési Feltételek /a továbbiakban: ÁSZF/ elfogadása szükséges.

ÁSZF 

1. Szerződő felek, alapfogalmak: 

Ügynök:
 BALCSI.HU Kft. /székhely: 1075 Budapest, Kazinczy utca 52. c. ép. 5. em. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-335708, képviseli: Hargitai Zsolt ügyvezető/

Honlapok: www.balcsi.hu, www.extrahotel.hu, www.bulihotel.hu

Szálloda: Az ügynököt szálláshely értékesítéssel megbízó fél.

Ügyfél: harmadik személy, aki a szolgáltatást az ügynök honlapján keresztül megrendeli.

Ajánlatkérés: Ügyfél szerződéskötési szándék nélküli információ kérése.

Foglalás: Ügyfél szerződéskötési szándékának kinyilvánítása.

2. A szolgáltatás tárgya

Ügynök a honlapján keresztül kedvezményes áron szálláshely szolgáltatást értékesít a szállodák képviseletében ügyfelek részére.
A BALCSI.HU Kft. honlapján keresztül történt foglalással az ügyfél a szálláshely szolgáltatást megrendelheti, mely szolgáltatás igénybe vételéért az ügynök felé díjfizetési kötelezettség nem terheli.

3. A szolgáltatás folyamata 

Ügyfél a honlapon keresztül ajánlatot kér, melyre e-mailben 1 munkanapon belül válaszol ügynök.
Ügyfél a honlapon keresztül lefoglalja a szolgáltatást, melyet e-mailben 2 munkanapon belül visszaigazol ügynök, ez esetben a szerződés ügyfél és szálloda között létrejön.
A foglalásban megadott adatok helyessége az ügyfél felelőssége.

Az ügyfél által az ügynöknek megküldött foglalásnak minden esetben tartalmaznia kell: 
a vendég nevét, az érkezés és távozás dátumát, személyek számát, szobák számát, egyéb szolgáltatások igénylését, a foglaláshoz kapcsolódó egyéb adatokat.

Ügynök által az ügyfél felé továbbított visszaigazolásnak minden esetben tartalmaznia kell:
az elfogadás tényét, a vendég nevét, a szolgáltatási időszakot, személyek számát, szobák számát, egyéb szolgáltatások igénylését, a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb adatokat.

A megrendelt szolgáltatás az ajánlattól függően egy vagy két részletben fizetendő.
A foglalás visszaigazolásától számított 2 banki napon belül ügyfél ügynök bankszámlájára az ajánlatban közölt előleget teljesít átutalással. (Egyes ajánlatokban (pl. kiemelt időszakok, Szilveszter) a szálloda kérheti a teljes összeg átutalását.)
A hátralékos szolgáltatási díj a szolgáltatás igénybe vételének megkezdésekor a helyszínen forintban fizetendő az ügynök, vagy a szálloda részére.
Ügynök jogosult napi árfolyamon más valutát is teljesítésként elfogadni.

Amennyiben ügyfél a foglalásban megadott telefonszámon, ill. e-mail címen nem elérhető és/vagy az előleg átutalása nem történik meg, úgy ügynök a foglalást törli az átutalási határidő lejártától számított 3. banki napot követő napon, ez esetben a szerződés megszűnik.

A szolgáltatás lemondásának szabályai: 
Amennyiben ügyfél a szolgáltatást annak kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal lemondja, a teljes szolgáltatás 15%-ának megfelelő mértékű kötbért, amennyiben ügyfél a szolgáltatást annak kezdő időpontja előtt 15 napnál rövidebb időszakban mondja le, a teljes szolgáltatás 50%-ának megfelelő mértékű kötbért köteles fizetni. Amennyiben a vendég a szolgáltatást a rendezvény napján mondja le vagy a lemondást elmulasztja és nem jelenik meg a teljes szolgáltatás 100%-ának megfelelő mértékű kötbért köteles fizetni.

4. Egyéb feltételek 

A szálláshelyet bemutató szövegek, képek, illetve az oldalon található árak valóságtartalmát, hitelességét és mindenkori érvényességét a szálloda garantálja.
A szálloda köteles ügyfeleket tájékoztatni a házirend szabályairól, a kártérítési szabályzatban foglaltakról, a szolgáltatások igénybe vételének rendjéről, a szobák elfoglalásának és elhagyásának rendjéről.
Valamennyi, a szolgáltatásból származó igénnyel és kötelezettséggel kapcsolatban a szálloda áll helyt ügyfél felé, ügynök kizárja a felelősségét e körben.

A foglalás elküldése az ügyfél foglalásban megadott adatainak a lefoglalt szálláshely felé történő továbbításához való hozzájárulást is jelenti.
A szálloda köteles a visszaigazolt foglalást teljesíteni. Amennyiben valamilyen okból ezt nem tudja megtenni, köteles ügyfél részére legalább azonos értékű szolgáltatást biztosítani.

A lefoglalt szolgáltatás további személyek részére való további értékesítését kizárja ügynök.
Ügynök biztosítja, hogy a szállás minőségéről és feltételeiről, valamint a mindenkori tarifákról szóló, a szálloda által átadott információkat hitelesen teszi közzé honlapján.
Ügynök honlapján bármilyen meghirdetett szolgáltatás esetében bruttó, végfogyasztói árakat alkalmaz.
Ügynök által készített, a szállodát bemutató internetes anyag ügynök tulajdonát képezi, bárminemű felhasználása csak ügynök írásos hozzájárulásával lehetséges.
A portállal és annak adatbázisával kapcsolatos jogok kizárólag ügynököt illetik. Ügynök szellemi tulajdonát képezi a honlap működtetésével összefüggő valamennyi eljárási mód.
Ügynök által üzemeltetett foglalási rendszer használati feltételei tartalmazzák, hogy ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérésnél/foglalásnál megadott személyes adatait ügynök szálloda felé továbbítsa. Szolgáltató honlapjának felhasználási feltételei megfelelnek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek.

Amennyiben a rendezvény az esetleges járványügyi szigorítások miatt nem tartható meg, abban az esetben az előleg egy másik általunk szervezett rendezvényen 100% ban felhasználható.

Amennyiben a vendég nem szeretné későbbiekben felhasználni az előleget és a visszatérítés mellett dönt, abban az esetben 5.000.- Ft / fő kezelési költséget számítunk fel, mely fedezi a pénzmozgással járó költségeket.